Strategi

Strategi

Rudolph Cares bæredygtighedsstrategi er inspireret af '87 Brundtland-rapportens definition af bæredygtighed.

Vi ser vores samlede virke som resultat af,

”… en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

Det er derfor vi siger:

Rudolph Care - Since 2009, for generations to come.

Bæredygtighed i mere end én forstand

Overordnet er Rudolph Care bæredygtig i klassisk forstand, med udgangspunkt i miljøpåvirkning, sociale forhold og økonomi.

 • Miljøpåvirkning minimeres ved - som minimum - at gå efter de, til enhver tid, skrappeste miljøcertificeringer. Ofte suppleret af vore egne endnu skrappere standarder.
 • Sociale forhold funderes i hvordan vi påvirker de lokalsamfund, hvor vi henter vores råstoffer og på de lokale medarbejderes forhold.
 • Økonomiske bæredygtighed opnås grundlæggende ved at Rudolph Care bygger sin forretning på lang sigt, fremfor på hurtigt afkast. Vi investerer vores overskud i udbyttedeling der, hvor vi henter ressourcer, i udvikling af Rudolph Care og i en lang række samarbejdsprojekter, til gavn for miljø, mennesker og klima.

Den positive bæredygtige udvikling foregår på alle niveauer i samfundet, såvel som i vores virksomhed, og er i rivende udvikling. Vi forventer derfor, helt naturligt, at skulle opgradere vores ambitioner og strategi yderligere løbende.

Verdensmål

FN’s 17 Verdensmål for global bæredygtig udvikling, vedtaget af FN’s 193 medlemslande, repræsenterer for os et fælles universelt ansvar, som derfor også er vores.

Alle mål fortjener opmærksomhed og handling. Vi har valgt at fokusere på tre mål som er særligt fagligt nære og relevante for os. De fungerer som vores konkrete pejlemærke i forhold til at sikre, at udviklingen af vores virksomhed er i balance med de overordnede definerede mål for den globale bæredygtige udvikling.

Rudolph Care arbejder aktivt med;

 • Verdensmål nr. 3 Sundhed & Trivsel.
  Blandt andet gennem udelukkende at tilbyde produkter, som ikke udsætter forbrugeren for skadelig kemi. Og med afsæt i en filosofi om at det, at tage vare på krop og sind, er en væsentlig forudsætning for at kunne drage omsorg for andre.
 • Verdensmål nr. 12 Ansvarligt forbrug & produktion.
  Gennem bæredygtig og effektiv brug af naturens ressourcer og ved reduktion af affaldsmængde, i form af forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.
 • Verdensmål nr.15 Livet på land.
  Ved bæredygtig udnyttelse af naturen gennem at prioritere dokumenterede certificerede ressourcer, der ikke har forudsættet negative indgreb på eksisterende økosystemer.

Produkter

Rudolph Care skaber eksklusive certificerede skønhedsprodukter, der tager bæredygtige hensyn til såvel mennesker som miljø. Vi ser certificeringerne som de minimumskrav, vi stiller til vore produkter og arbejder kontinuerligt på at øge bæredygtigheden, i alle elementer af proces og produkt.

 • På nuværende tidspunkt er vores skønhedsprodukter certificerede med det nordiske miljømærke Svanen og den økologiske certificering COSMOS Organic. Den dobbelte certificering er garantien for, at alle produkter lever op til strenge krav til såvel miljø som til den personlige sundhed for forbrugeren, i forhold til alt fra råvarer, dyrkning, forarbejdning, produktion, arbejdsforhold og til emballage.
 • Langt størstedelen af vores skønhedsprodukter er desuden Vegan-mærket. Undtaget herfra, er de enkelte produkter, der indeholder bivoks.
 • Alle børneprodukter er allergi-certificerede med det internationale allergimærke Allergy Certified. Det betyder, at der ikke er kendte allergener eller allergifremkaldende konserveringsmidler i produkterne. Vores Mommy & Me- serie er certificeret med Asthma-Allergy Nordic’s mærke; ”Den Blå Krans”, der stiller strenge krav til at stoffer, der hyppigt fremkalder allergi hos et bredt udvalg af personer, ikke findes i de certificerede produkter.
 • Vores håndklæde, Beach Buddy Towel, er certificeret med GOTS. GOTS (Global Organic Textile Standard) er en internationalt anerkendt standard for økologiske fibre, der omfatter uafhængig certificering af hele forsyningskæden fra høst til færdigt klæde. Når vi producerer stofposer, produceres de enten af 100% genanvendt tekstil eller GOTS-certificeret tekstil. Du vil derfor også finde et GOTS-mærke i flere varianter af vores stofposer.
 • Samtlige skønhedsprodukter er desuden helt fri for de 26 allergene parfumestoffer, som EU advarer imod.

Sociale projekter

I Rudolph Care er vi stærkt bevidste om, at vi som fremstillingsvirksomhed har et ansvar for både miljø og mennesker. Derfor har vi (udover arbejdet med udvikling af miljøvenlige produkter og emballage) skarpt fokus på, at de mennesker, der arbejder med høst og forarbejdning af vores råvarer, har så gode betingelser som muligt. Vi arbejder blandt andet ud fra principperne i ABS-protokollen (også kaldet Nagoya-aftalen). Det betyder i praksis, at den befolkning, der arbejder, der hvor vi henter råvarer, har glæde af vores forretning - ofte udover den umiddelbare økonomiske indtjening ved salg. For eksempel i form af udbyttedeling.

For eksempel handler vores forbindelse til Brasilien om langt mere end køb af acai og landets naturlige råvarer i det hele taget. Vi har et tæt og personligt samarbejde med en fasttømret gruppe af lokale familier, som siden 2008 har plukket vores acai bær i Amazonas.

Vi har i 2020 grundlagt, finansieret og iværksat to projekter, i samarbejde med lokalbefolkningen og institutioner i området;

 • Det ene projekt har til formål at udvikle et granulat af sten fra acai-bær, der kan anvendes til fremstilling af fx emballage. Der vil her kun blive anvendt den del af bærret, som ikke kan anvendes til udvinding af olie eller til dyrefoder, og projektet stiler mod, at det bliver en endnu bedre forretning for de lokale at arbejde i acai-industrien og at kunne fremstille lokalt producerede varer af granulatet.
 • Det andet projekt er start af en planteskole i det lokalsamfund i det nordøstlige Amazonas, hvor vi høster acai. Planteskolen skal ligge sammen med den lokale skole, og de lokale i området der står for etablering og drift. Projektet sikrer, at eleverne undervises i fx bæredygtighed, affaldssortering, kompostering og dyrkning og skal samtidig sikre, at de lokale holder fast i traditionelle, lokale dyrkningssorter og -metoder, som kan gøre lokalsamfundet mere modstandsdygtig overfor klima- og miljømæssige forandringer.

Grundet COVID-19 er vores to sociale bæredygtighedsprojekter i Amazonas midlertidigt sat i bero. Vi fortsætter samarbejdet, så snart det er muligt i regionen.

Vores virksomhed

For Rudolph Care er det vigtigt at skabe balance mellem formål og profit.

 • Vi skaber gode, miljøvenlige, eksklusive kvalitetsprodukter. Og vi vil samtidig være med til at skabe en bedre verden. Og det er en grundværdi, at vi opfører os ordentligt, i alt hvad vi engagerer os i. Blandt andet ved – naturligvis - at drive en transparent, legal og social ansvarlig virksomhed.
 • God forretningsførelse handler også om dokumentation. Derfor anvender vi for eksempel certificeringsbureauer til at sikre, at vores naturlige råvarer er økologiske.
 • Vi følger naturligvis lovgivningen i Danmark og i de lande, vi handler med. Og tager derfor stærkt afstand fra alle former for bestikkelse og underhåndsaftaler.
 • Vi prioriterer transparens i vores supply-chain højt og arbejder løbende med at dokumentere, hvor og hvordan vores råvarer dyrkes, høstes og forarbejdes.
 • God forretningsførelse handler også om Rudolph Care som arbejdsplads. Om at give medarbejderne løbende mulighed for udvikling, videreuddannelse, jobrotation, orlovsmuligheder, sundhedsforsikring etc. Et eksempel, der for eksempel gør Rudolph Care attraktiv som arbejdsplads i dag, er en udvidet barselsordning, hvor ansatte har et års lønnet barsel.

Samarbejdspartnere

Rudolph Care er bygget på gode relationer. Vi er i tæt kontakt med en lang række aktører og prioritere det at knytte tætte bånd til vigtige samarbejdspartnere meget højt.

Det er naturligt for os at støtte organisationer, der kæmper en aktiv kamp for et bedre miljø og klima. Eksempelvis støtter vi Plastic Change i deres arbejde med at mindske plastikforbrug. Og samarbejder f.eks. med designer Mads Nørgaard og Danmarks Naturfredningsforening om at starte en affaldsindsamling i 2022, hvor vi som virksomheder mobiliserer vores forhandlere og kunder i en større kampagne, på tværs af brancher.

Rudolph Care vil årligt revurdere hvilken eller hvilke organisationer, vi ønsker at støtte og/eller samarbejde med. Målet er, at vi årligt har et samarbejde med en større, dansk organisation, der arbejder for renere natur, bedre klima eller programmer for børn, unge eller socialt udsatte.

Emballage

Hos Rudolph Care bruger vi rene materialer til emballage og opfordrer tydeligt til grundig affaldssortering. Vores emballager består af plastik, pap og glas.

 • Vi anerkender, at glas i mange tilfælde er det bedste alternativ, også selvom det er tungt at transportere og er energikrævende at fremstille. Det samlede miljøaftryk udlignes dog en smule af, at især de nordiske lande, men også vores kommende vækstmarkeder, i dag har gode, effektive systemer for retur- og genanvendelse af glas.
 • Alle Rudolph Cares produkter bærer Svanemærket, der udover selve indholdet, også stiller skrappe krav til, hvordan skønhedsprodukter emballeres. Vi bruger derfor kun rene plastiktyper (PE, PP og PET), der alle kan genanvendes, når de sorteres korrekt. Udover kravet til rene plasttyper, sikrer Svanemærket, at emballagen ikke afgiver skadelige kemikalier i selve produktet, som kan påvirke såvel bruger som miljø. I Rudolph Care har vi valgt at fokusere på alternativer til fossile plasttyper, da fossilplast fortsat er en miljø- og klimamæssig udfordring. Indtil vi har fundet eller udviklet et alternativ til emballager baseret på fossil plastik, vil vi fortsætte med at øge emballagernes indhold af genanvendt plastik så meget som muligt.
 • Når det gælder vores forbrug af pap og papir anvender vi i dag kun genbrugsmaterialer. Vi ser desuden på muligheden for at anvende C2C-certificeret papir og pap i fremtiden.