Bæredygtighed

Rudolph Care & B Corp

Hos Rudolph Care vil vi så gerne fortælle, vise og forklare mere om det internationale fællesskab, vi er en del af med B Corp-certificeringen.

Her på siden vil vi forklare, hvad det betyder for dig, når du handler hos en certificeret B Corp. Og vi vil gøre dig klogere på, hvad det betyder (og ikke betyder) for mennesker, miljø og natur.

Hvad er B Corp?

B Corp er et globalt fællesskab af virksomheder, som alle ønsker at gøre en forskel for den grønne omstilling. På nuværende tidspunkt er 3500 virksomheder i verden B Corp certificerede.

Som aktivt B Corp medlem gør vi en positiv forskel i verden gennem vores forretning. For at kunne blive en certificeret B Corp, skal hele virksomheden vurderes ud fra forskellige parametre (se specifikke områder i næste spørgsmål nedenfor). Hvert tredje år skal virksomheden revurderes, hvilket forpligter os til hele tiden at udvikle os og sætte barren højere for vores forretning.

Når du køber et produkt fra en virksomhed, som er B corp-certificeret, støtter du en forretning, der ikke kun øger sit overskud, men som også bruger sin indflydelse og sine midler til at arbejde aktivt for en mere bæredygtig verden.

Hvordan bliver man B Corp-certificeret?

Gennem en vurderings- og verificerings-proces, foretaget af nonprofit organisationen B Lab, bliver hele virksomhedens forretning og værdikæde vurderet, på baggrund af 150 spørgsmål fordelt på nedenstående fem kategorier:

 • Governance, Workers, Communities, Environment, Customers

Den gennemsnitlige virksomhed, som gennemgår denne B Corp Impact Assessment, vil opnå 50 point og B Corp-certificeringen kræver, at man opnår minimum 80 point i vurderingsprocessen, for at blive certificeret. Ved Rudolph Cares første certificering i 2021 fik vi en samlet score på 88, 9.

For at forblive certificeret skal virksomheder gennemgå processen hvert tredje år og kunne påvise forbedringer af ens handlinger i de forskellige kategorier. Rudolph Care har sat sig det mål at nå 100 point i 2024.

Herunder kan du læse, hvordan vores point fordelte sig ved første certificeringsrunde i 2021.

 1. Governance 15,7 point

  I denne kategori får vi blandt andet point for Rudolph Cares miljømæssige og sociale forpligtelser og for at vi efteruddanner vores medarbejdere i, hvordan Rudolph Care arbejder med disse temaer. Derudover kommer pointene i denne kategori også fra, at vi i Rudolph Care har implementeret en Code of Ethics og har transparente retningslinjer for finansiel kontrol.

 2. Workers 26 point 

  Vi ville ikke eksistere uden vores dygtige medarbejdere, og derfor er det også vigtigt for os, at tage hånd om dem og sikre, at de arbejder under ordentlige forhold.

  I denne kategori kommer vores point blandt andet fra vores gode barselsordning og en privat sundhedsforsikring, der skal sikre vores medarbejderes velbefindende. Vi lytter til vores medarbejderes behov og ønsker, ved at give dem mulighed for at udvikle sig i jobbet og ved at tilbyde mulighed for jobrotation. Ydermere, tilbydes vores medarbejdere mulighed for fysisk aktivitet på vores hovedkontor, i løbet af arbejdsugen.

 3. Community 19 point

  Pointene i denne kategori får vi blandt andet fordi, at vi i Rudolph Care har mange kvinder i ledende stillinger. Derudover får vi point for at bruge størstedelen af vores midler på danske leverandører og at have implementeret en Code of Conduct med alle disse leverandører. Vores score i denne kategori skyldes også, at vi hvert år laver donationer til forskellige velgørende organisationer.

 4. Environment 24,2 point

  I denne kategori kommer vores point fra, at vi tænker miljømæssige aspekter ind i udviklingen af vores produkter samt at vi har implementeret foranstaltninger for genbrugen af blandt andet pap, papir, plastik, glas, metal samt kompostering i virksomheden.

  Vores score i denne kategori skyldes også, at vi har fået verificeret, at der ingen skadelige toksiner eller farligt affald er i vores forsyningskæde samt at vores forsyningskæde skaber ingen eller kun positiv indvirkning på biodiversiteten.

 5. Customers 3,9 point

  I denne kategori kommer pointene fra, at vi monitorerer tilfredsheden hos vores kunder og sørger for, at al data bliver behandlet på forsvarlig vis, samtidig med at vi får vores produkter kvalitetstjekket af en tredjepart. Vi belønnes også for, den service, vi yder til vores kunder, fordi vi vægter den gode kontakt og kommunikation højt – også når det drejer sig om eventuelle klager.

Hvad arbejder Rudolph Care på at forbedre?

Hvad er B Corp Beauty Coalition?

B Corp Beauty Coalition er et fællesskab i fællesskabet. I 2022 gik Rudolph Care med i en sammenslutning sammen med over 30 ligesindede B Corp virksomheder på tværs af 4 kontinenter, som alle opererer i skønhedsindustrien – og som har det til fælles, at vi ønsker at gøre den mere bæredygtig og mindske dens miljømæssige aftryk.

Alene kan vi gøre meget, men i fællesskab med andre kan vi handle endnu mere effektivt og konkret på den grønne omstilling.

I et interessefællesskab som B Corp Beauty Coalition bliver vi sammen en indflydelsesrig stemme. Vi kan hjælpe hinanden og videndele, udvikle procestunge emballageprojekter, og vi kan stå sammen og sætte nye standarter for grønnere distribution og transport af varer.

Af andre virksomheder i B Corp Beauty Coalition er blandt andre The Body Shop, Davines og Skandinavisk. Læs mere om B Corp Beauty Coalition her.

Hvad får du ud af at støtte en B Corp certificeret virksomhed?

Når du køber produkter fra en B Corp certificeret virksomhed, er du med til at investere i en mere bæredygtig fremtid. Når du handler et B Corp certificeret produkt, støtter du en virksomhed, som ikke kun arbejder for at øge sin indtjening, men som også har forpligtet sig til at passe på jorden og agere omsorgsfuldt og indsigtsfuldt.

Vi håber, at B Corp- og B Corp Beauty Coalition bliver certificeringer, som du vil kigge efter og prioritere, når du køber dine varer. At vi sammen kan skabe den positive bæredygtige forandring, som verden har brug for.