Bæredygtighedsrapporten 2021

Medarbejdere

Det er bæredygtigt at have en god arbejdsplads med plads til alle.

På denne side fortæller vi om ambitionerne for dagligdagen i Rudolph Care.

Diversitet og repræsentation

I efteråret 2021 implementerede vi en intern diversitets-arbejdsgruppe, der skal arbejde på tværs af virksomheden med implementeringen af tiltag, som skal gøre Rudolph Care til en mere inkluderende arbejdsplads.

Vi ønsker at øge andelen af både ansøgere og ansatte fra underrepræsenterede grupper i samfundet, og derfor tilføjede vi i 2020 følgende budskab til alle vores jobopslag:

Vi vil aktivt øge diversiteten og mangfoldigheden i Rudolph Care. Og håber, at du – uanset din personlige identitet, etnicitet, alder, religion, kønsidentitet, seksualitet, hudfarve og politiske overbevisning, har lyst til at søge job hos os. Du er så hjertelig velkommen.

Selvom det blot er en opfordring, er det dog et skridt i vores videre arbejde med at skabe en mere inkluderende arbejdsplads.

Vores diversitetsudvalg består af medarbejdere fra forskellige faggrupper i virksomheden. I diversitetsudvalget diskuteres og arbejdes med Rudolph Cares kommunikative og visuelle strategi for repræsentation. Vi arbejder løbende på og ønsker at afspejle, at Rudolph Care er for alle. Det er også i diversitetsudvalget, vi blandt andet diskuterer, hvordan vi markerer og fejrer mærkedage så inkluderende som muligt. Vores arbejde med diversitet er ikke et mål med en endestation, men en fortløbende proces, hvor vi altid kan blive klogere og gøre mere. Har du input til os, må du altid kontakte os på kontakt@rudolphcare.com.

LGBT+ Danmark

Som virksomhed har vi et ansvar for at skabe nogle rammer, hvor alle vores medarbejdere trives. Desværre forholder det sig sådan, at LGBT+ personer ofte oplever markant dårligere trivsel på deres arbejdsplads, sammenlignet med den generelle befolkning. En undersøgelse viser, at 27 % af de adspurgte ikke kan være fuldt åbne på deres arbejdsplads, og at 38 % nogle gange undlader at formulere sig åbent omkring deres LGBT-identitet.

Gennem vores medlemskab i LGBT+ Danmark, støtter vi deres arbejde med at skabe lige rettigheder, muligheder og trivsel for LGBT+ personer i Danmark. Medlemskabet giver os muligheden for hjælp, sparring og inspiration til at arbejde med LGBT+ inklusion, sådan at vi kan få større viden om LGBT+ vilkår og konkrete værktøjer til at arbejde med LGBT+ inklusion i Rudolph Care. Helt konkret giver medlemskabet os adgang til møder med repræsentanter fra LGBT+ Danmark om LGBT+ inklusion på arbejdspladsen, årlige netværksmøder med oplæg fra eksperter og sparring fra andre virksomheder samt telefonisk hotline til LGBT+ Danmark med eventuelle spørgsmål.

Læs mere om medlemskabet og find link til tilmelding her, hvis et medlemskab også kunne være noget for din arbejdsplads.

Arbejdsmiljø & trivsel

Vi har høje ambitioner for vores produkter, og samme ambitioner har vi for Rudolph Care som arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at vi som virksomhed skaber et miljø, der fordrer det bedste i vores medarbejdere. Derfor tilbydes alle medarbejdere en sundhedsforsikring, ligesom vi tilbyder fuld løn under barsel i op til et helt år, uanset køn.

Hos Rudolph Care løfter vi i flok. Vi er kommet langt siden de tidlige iværksætterdage, vi har organiseret os internt og arbejder kontinuerligt på at styrke organisationen. Vi har defineret og fordelt opgaverne imellem os. Men grundfilosofien om, at vi er et team, og at vi derfor altid gør, hvad vi kan for at spille hinanden gode, er intakt og gælder stadig hver eneste dag.

Det er vores fælles ansvar at passe godt på os selv og på Rudolph Care. Ambitionen er, at vi er en arbejdsplads, hvor medarbejderne er glade for at være. Hvor man møder ind til spændende opgaver, der udfordrer og udvikler. Vi tilbyder efteruddannelse, kurser og workshops og tager et par gange om året en dag ud af kalenderen, hvor vi bliver undervist og får input fra både interne ressourcer og eksterne undervisere, så vi kan fastholde og udvikle hele teamet.

Trivsel og arbejdsglæde er essentielt i forhold til det værdigrundlag, som Rudolph Care er bygget på. Vi vil gerne ’practise what we preach’ gennem at være en arbejdsplads, der understøtter god trivsel og sund livsstil. Uanset om det handler om vores sundhedsforsikring, sunde frokostordning eller tilbud om frivillig fælles træning og motion.

Som B CORP-organisation er driften af Rudolph Care baseret på gennemsigtighed, tillid og fælles ansvar. Det gælder for vores produkter og for vores brand, men også for, hvordan vi arbejder sammen – og hver for sig. Frihed under ansvar er en vigtig værdi i vores kultur, som vi værner om, sætter pris på og ønsker at efterleve hver eneste dag.

Vi vægter den løbende tætte dialog mellem leder og medarbejder højt. Men vi forstår samtidig vigtigheden af den strukturerede, forberedte samtale i form af en formel medarbejderudviklingssamtale, som afholdes årligt.

Vi har en arbejdsmiljøorganisation bestående af en medarbejder - og ledelsesrepræsentant, hvis formål er løbende at komme med konkrete forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet samt metoden og formen til vores årlige arbejdspladsvurdering samt den medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der skal ligge til grund for arbejdspladsvurderingen.

Vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse for 2021 identificerede styrkerne og svaghederne i Rudolph Care på baggrund af vores medarbejderes svar. Af styrker blev det blandt andet fremhævet, at der er en meget lav risiko for at blive udsat for krænkende handlinger, samt at vores medarbejdere generelt føler sig støttet i udførelsen af deres arbejdsopgaver. Af områder med plads til forbedring nævnes klar intern information og retningslinjer, som nogle af vores svagheder. Dette arbejder vi på at forbedre i den kommende tid. Samlet set fik vi en score på 3,2 ud af fire. Vores ambition er selvfølgelig at nå fire.

100 % affaldssortering i House of Rudolph Care

Det er vigtigt for os, at arbejdsmiljøet hos Rudolph Care favner de samme værdier, som de produkter, vi sætter i verden, og derfor har vi gennemført en fuldkommen affaldssortering på vores hovedkontor i Valby. Vi håber, at tiltag som disse kan inspirere vores medarbejdere til at tage den omtanke med sig og implementere det i eget hjem.

Bæredygtigheds arbejdsgruppe

Samtidig med etableringen af vores diversitet-arbejdsgruppe iværksatte vi i 2021 en intern bæredygtighedsgruppe, bestående af Rudolph Care medarbejdere på tværs af hele virksomheden. Til grund for arbejdsgruppen ligger der et ønske om at involvere alle afdelinger i vores rejse med bæredygtighedsarbejdet og skabe et forum, hvor hele virksomheden kan komme med inputs og forslag til forskellige bæredygtighedstiltag. Med arbejdsgruppen håber vi, at kunne engagere mange medarbejdere i vores arbejde på området og dele mange nye indsigter.