Bæredygtighedsrapporten 2021

Verdensmål

FN´s 17 Verdensmål for global bæredygtig udvikling repræsenterer et fælles globalt ansvar for en mere bæredygtig fremtid. Alle målene er tæt forbundne, og derfor kræver det en integreret tilgang på tværs af dem alle, for at nå hvert mål og dets delmål.

Nedenfor kan du lære mere om, hvilke verdensmål vi arbejder med i Rudolph Care.

Alle verdensmålene fortjener opmærksomhed og handling, og vi arbejder i Rudolph Care ud fra dem alle, i det omfang, det er muligt for os. Men ingen kan gøre alt. Derfor deltog vi i 2019 i FN’s SDG Accelerator program, der hjælper virksomheder med at implementere verdensmålene i deres arbejde. Gennem programmet kunne vi identificere de verdensmål og deres delmål, hvor vi gennem vores virke har mulighed for at gøre den størst mulige positive forskel i verden omkring os. De fungerer som vores konkrete “tjekliste” i forhold til at sikre, at udviklingen af vores virksomhed er i balance, med de overordnede definerede mål for den globale bæredygtige udvikling.